Bảo hộ toàn diện 0

Ansell

Ansell

Ansell là thương hiệu +100 năm từ Úc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tại Việt Nam, chuyên găng cao su, găng chống hóa chất, găng chống axit, găng bảo hộ đa dụng.

Sản xuất: Malaysia


Facebook Zalo 1 Zalo 2