Bảo hộ toàn diện 0
Ansell

Ansell

Chính hãng
Sản phẩm: 24
Phản hồi: 100% (vài giờ) Chat Giới thiệu hãng

Ansell là thương hiệu +100 năm từ Úc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Tại Việt Nam, chuyên găng cao su, găng chống hóa chất, găng chống axit, găng bảo hộ đa dụng.

Sản xuất: Malaysia

Facebook Zalo lẻ 1
Linh Tâm
Zalo lẻ 2
Sơn Trường