Phylon

Phylon là gì ? Phylon là một loại vật liệu nổi bật với đặc tính nhẹ, linh hoạt và độ đàn hồi, khả năng đêm,…

Tìm hiểu về vật liệu EVA trong sản xuất

E.V.A

E.V.A là gì? E.V.A là loại vật liệu hạt nhựa (Ethylene Vinyl Acetate Copolymer) kết hợp giữa Ethylene và Acetate và được sản xuất qua…