Phylon

Phylon là gì ? Phylon là một loại vật liệu nổi bật với đặc tính nhẹ, linh hoạt và độ đàn hồi, khả năng đêm,…