Bông Bạch Tuyết

Bông Bạch Tuyết

Chuyên sản xuất khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp, khẩu trang than hoạt tính.