Hệ thống cửa hàng

Cửa hàng Tân Phú

12/1 Trịnh Đình Trọng, Tân Phú, HCM
0909 766 112
Mở cửa: 8:00 ~ 19:00

Kho Hóc Môn

125 Tân Xuân 1, Hóc Môn, HCM
0908 197 167
Mở cửa: 8:00 ~ 17:00