Koken

Koken

Nhà sản xuất thiết bị bảo hộ Nhật Bản, chuyên mặt nạ phòng độc, phin lọc độc cao cấp

Sản xuất: Thái Lan, Nhật Bản