Nastah

Nastah

Nhà sản xuất găng cao su hàng đầu Malaysia với 30 năm kinh nghiệm về găng chống dầu, găng chống hóa chất.

Sản xuất: Malaysia