Sửa lỗi 0x00000709 chia sẻ máy in Win 10, Win 11

Thời gian qua Microsoft liên tục ra bản cập nhật vá lỗi trên Win 10, Win 11 trong đó kể đến là bảo mật tấn công qua lỗ hỏng máy in được chia sẻ trong mạng nội bộ. Điều này dẫn đến nhiều thông báo lỗi khác nhau khi bạn truy cập, cài đặt máy in được chia sẻ trong mạng LAN như: 0x00000709, 0x00000040, 0x00000bc4, 0x0000011b

Chia sẻ máy in qua mạng LAN

Đầu tiên cần hiểu 2 vai trò:

 • Máy chủ: máy tính đang kết nối trực tiếp vào máy in cần chia sẻ
 • Máy client: các máy tính cần nhận máy in được chia sẻ và in khi máy chủ đang được mở.

Tại máy chủ:

 1. Bật chia sẻ máy in trong Printer properties
 2. Turn on tất cả trong Network and Sharing Center
 3. Turn off password protected sharing

Sửa lỗi 0x00000709 chia sẻ máy in

Win 10, Win 11
Áp dụng cho các lỗi: 0x00000709, 0x00000040, 0x00000bc4

sửa lỗi 0x00000709

Tại máy chủ:

 1. Tải tool Fix Printer ở trên, giải nén
 2. Chuột phải vào file Fix Print.cmd –> Run as Administrator
 3. Copy 3 file trong thư mục Spooler64 ( gồm localspl.dll, win32spl.dll và spoolsv.exe)
 4. Vào đường dẫn C:\Windows\System32 –> Dán 3 file đó vào
  (Tick chọn cho phép Replace và Continue cả 3 file)
 5. Mở Services bằng cách nhấn Windows+R => gõ services.msc => Enter
  Tìm đến Print Spooler => Click chuột phải chọn Start và đợi 2p.

Tại máy client:

 1. Mở cửa sổ Run và nhập: \\tên_máy_chủ hoặc \\ip_máy_chủ
 2. Click đúp vào máy in để cài đặt như bình thường

Xong. Không còn thông báo lỗi nào nữa: 0x00000709, 0x00000040, 0x00000bc4, 0x0000011b

Bổ sung 0x00000709: khai báo danh tính giữa 2 máy

lỗi chia sẻ máy in trên Win 10, Win 11
Tại máy client:

 1. Nhấn Windows+S, gõ “creden” =>Mở Manage Windows Credentials
 2. Click vào Add a Windows credential
 3. Khai báo như sau: Tên máy chủ hoặc IP máy chủ (không có dấu \\), Username là guest, Password bỏ trống

lỗi 0x00000709, 0x00000040
Khai báo danh tính khi chia sẻ máy in trên Win 10, Win 11

Tại máy chủ:

 1. Làm tương tự như trên (khai báo máy client)

Xong. Chúc bạn thành công

Tác giả: Phong

Chuyên viên tư vấn @baohotoandien.com Việc của mình là đảm bảo khách hàng chọn được đồ bảo hộ phù hợp nhất với công việc & túi tiền. #mặt nạ phòng độc #giày bảo hộ